BUSTER OG PJOTER LAGER FEST

Buster og Pjoter lager fest

Forestillingen er en omarbeidet utgave av stykket ”HURRA FOR GRUNNLOVEN”. Dette ble laget til Grunnlovsjubileet i 2014 og tatt i mot med stor begeistring. Derfor har vi besluttet å la festen fortsette, bare med en forskjell! Nemlig at det nå er oppdragsgiverer som bestemmer hva eller hvem festen skal være til ære for. – Skal det være en fest for biblioteket? For juniorklubben? For barnehagen? For byen / bygda vår?… Eller skal det simpelthen være en fest for festens skyld, fordi det nettop er det vi trenger? – Her er alt mulig! Uansett inneholder forestillingen de samme morsomme påfunnene og forviklingene som Grunnlovsforestillingen, så her kommer ingen til å kjede seg. Det garanterer Buster og Pjoter for! Og selvfølgelig har de bokhandler Jacobsen og fru Strutsen-Fjerten-Bert med seg på laget.

I tiden rundt 17. mai fremfører vi selvfølgelig forestillingen i sin opprinnelige versjon. Altså under tittelen HURRA FOR GRUNNLOVEN.

I desember og første halvdel av januar spilles juleversjonen av forestillingen med tittelen JULEFORVIKLINGER. Dette kan du lese mer om under JULEFORESTILLINGER.

Hurra for grunnloven 2

Les mer