Om teateret

Buster og Pjoter lager fest

BUSTER OG PJOTER LAGER FEST

En av landets eldste friteatergrupper
Teateret ble etablert i 1981 under navnet Ballongteateret, men skiftet navn til Dårekisten Teater i 1996. Teater har tilhold i Enebakk, 4 mil sørøst for Oslo, og er en av landets eldste friteatergrupper. Opp i gjennom årene har det blitt produsert 15 ulike forestillinger, hvorav 5 fortsatt står på programmet. Teaterets største suksess er serien om LILLE BLÅ som er spillt mer enn 1000 ganger på scenen, og som ble vist i NRK, Barne-TV i 1983. I mange år ble det bare spilt rene dukketeaterforestillinger, men de siste årene har det vært produsert forestillinger der dukker, maskespill og skuespillerteater kombineres. Se RØDHETTE OG ULVEN og PRINSESSEN PÅ ERTEN.

Over hele Norge
Dårekisten Teater har turnert fra nord til sør, fra øst til vest og spilt i alle landets fylker. Mange av plassene har aldri hatt besøk av profesjonelt teateter tidligere. Og selv om det blåser storm eller laver ned med snø over fjellovergangene, så har Dårekisten Teater likevel aldri avlyst en turne eller enkeltforestilling på grunn av vær eller føre.

Teater er lagarbeid
Kjell Matheussen har gjennom det meste av teaterets historie vært eneste aktør på scenen. I tillegg har han vært ansvarlig for teatertekstene. Garvede teaternavn som Camilla Tostrup og Ragnhild Wang har imidlertid hatt regiansvar, mens Grete Larsen, Lisbeth Narud og Brit Hovland har hatt ansvar for dukker, scenografi og kostymer. To av forestillingene har vært produsert ved Figurteaterscenteret i Nordland, mens Det Åpne Teater (Nå Dramatikkens Hus) har gitt manusveiledning. – For øvrig har Kari Fjeld-Pettersen hele tiden vært en viktig inspirasjonskilde. – Kort sagt; teater er lagarbeid!

Dyktige arrangører
De mange, dyktige arrangørene må også trekkes frem. Noen arbeider i storslagne kulturhus mens andre har tilhold i avsidesliggende grendehus. Mye er forskjellig, men det viktigste har dere felles; nemlig engasjementet i forhold til å gi barn og voksne gode teateropplevelser. – Tusen, tusen takk!